google-site-verification=arvDCURTk4fAUtMcqVgB1FkNmB-XAYeIXy_-07icvQY google-site-verification=arvDCURTk4fAUtMcqVgB1FkNmB-XAYeIXy_-07icvQY
top of page

איך להשתמש בטכניקת STAR כדי לקבל יתרון בראיון עבודה


מכירים את מודל STAR- מצב (Situation) , משימה (Task) , פעולה (Action) תוצאה (Results) ?

איך תשתמש במודל לטובתך בראיון התנהגותי?


טכניקת הראיון ההתנהגותי/מצבי, תופסת יותר ויותר מקום בראיונות העבודה ע"י המגייסות, משום שטכניקה מובנה זו הינה מקצועית, ומנבאת באופן יעיל יותר מאחרות את הצלחתו של המועמד בחברה.


מהי טכניקת הראיון ההתנהגותי?

הראיון ההתנהגותי גורס שהעבר מנבא באופן היעיל ביותר את העתיד. לכן, המגייסת שואלת שאלות קונקרטיות לגבי דרך ההתנהלות של העובד במצבים שונים בעבודה כדי להבין כיצד המועמד תופס סיטואציות עמן יצטרך להתמודד בתפקיד אליו מתראיין, וכיצד פועל בתוכן.


מדובר בשאלות המצריכות מענה מפורט.


שאלות שמתחילות במשפטים שלהלן הן דוגמא לראיון מסוג זה:

· ספר לי על מקרה שבו.....

· תן לי דוגמא כיצד התנהלת כאשר....

· האם התמודדת עם... וכיצד?

· תאר לי מקרה בו היה לך....


מודל STAR מציע לך דרך אפקטיבית כדי לענות על שאלות אלו.


אחת המשימות הגדולות בכל ראיון הינו לענות קצר ולעניין. בדרך זו המראיינת מתרשמת כי לפניה עובד ממוקד, ביצועיסט ומקצועי. דיבור יתר מפריע למגייסת לריכוז ולעניין, והמועמד נתפס כלא ממוקד.


מצב Situation – תאר את המצב, האירוע, הפרוייקט או האתגר שהוצב בפניך.

משימה Task – מה היה התפקיד שלך והסמכויות שלך בפרוייקט זה.

פעולה Action – תאר את שלבי ביצוע המשימה, או הפרוצדורה בה נקטת

תוצאות Results – מה היו התוצאות שהתקבלו.


לדוגמא:

מראיין: ספר לי על אירוע בו התמודדת היטב תחת לחץ.


שלב 1 – מצב

בעבודתי האחרונה, מנהל צוות, קולגה שלי יצא לחופשה בחו"ל, יומיים לאחר צאתו, המחלקה שלו קיבלה פרויקט דחוף וחשוב ברמת החברה לביצוע תוך שבוע ימים.


שלב 2 – משימה

המנהל שלי הנחה אותי לנהל את אותו פרויקט ולעמוד בלוח הזמנים הלחוץ. למעשה, היה לי שבוע להשלים פרויקט שבאופן רגיל אורך כ- 3 שבועות.שלב 3 – דרך הפעולה

ראשית, ביקשתי להעביר את כל המשימות השבועיות שלי לעמיתי, כדי לפנות עבורי זמן למשימה שהוטלה עלי וקיבלתי תשובה חיובית לכך. שנית, ישבתי עם עובדי המחלקה כדי להבין במה הדברים אמורים, צירפנו 2 עובדים ממחלקות אחרות, שסמכנו על הכישורים שלהם שיסייעו לנו בפרויקט. חילקנו בינינו את המשימות, וקבעתי פגישה יומית קבועה עם הצוות המורחב לסיעור מוחות ועדכון. יש להודות שעבדנו שעות ארוכות מהמקובל, אולם היה חשוב לכולנו לעמוד במשימה.


שלב 4 – תוצאות

מכיוון שהמטלות הקבועות שלי הועברו לעובדים אחרים, יכולתי להקדיש את כל זמני לפרויקט, והצלחנו לעמוד ביעד ובלו"ז שנקבע. יש לציין שקיבלתי ממנהלי הישיר תשבוחות רבים על התנהלותי בפרויקט זה.


המודל מאפשר לנו למקד את התשובה מבלי "להתברבר בדרך". עם זאת, הוא כמובן מחייב אותנו להתכונן קודם לכן, כך שהשלבים יישבו לנו היטב בראש בזמן אמת.


בהצלחה !


לקריאה נוספת על הכנה לראיון עבודה, לחצו כאן.נגה אלון


ליווי וייעוץ לשכירים


054-45288850 comments
bottom of page
google-site-verification=arvDCURTk4fAUtMcqVgB1FkNmB-XAYeIXy_-07icvQY