google-site-verification=arvDCURTk4fAUtMcqVgB1FkNmB-XAYeIXy_-07icvQY google-site-verification=arvDCURTk4fAUtMcqVgB1FkNmB-XAYeIXy_-07icvQY
top of page

כניסה לחברה ולתפקיד חדש


בתפקידי ג'וניור למיניהם, הארגון מבין ולוקח בחשבון את תקופת ההכשרה שיצטרך העובד החדש לעבור עד שתגיע התפוקה. הבנה זו מאפשרת לעובד החדש זמן מספיק להתאקלמות הן מבחינת התפקיד והן מבחינת החברה.

עם זאת, בתפקידי סניור, קיימת ציפייה לקיצור סרגל ההתאקלמות. זו גם הסיבה שהמשכורות הינן ברמה שונה. ההנהלה מצפה כי תוכל להביא תפוקה גבוהה ואיכותית בזמן קצר ככל הניתן.

מהו "זמן קצר"? כמובן תלוי בחברה ובתפקיד. עם זאת, ניתן להניח שחודשיים הם זמן מקובל. 100 ימי חסד לא ניתנים במקרים אלו...

זמן הכניסה, בדומה לרושם ראשוני, הוא זמן מהותי למקם את עצמך במקום משמעותי, כטלנט. או לחילופין, אם אתה "עובד שמתחמם לאט", אתה עלול למצוא עצמך בפוזיציה שבקושי נקלטת, וכבר מאחרי גבך מתלחשים על הטעות שנעשתה בקליטתך.

כיצד להיקלט נכון בארגון חדש?

מאיזה טעויות חשוב להמנע?

איך למצוא את המקום שלך חברתית?

איך לא לשמוע כל הזמן – "אתה לא מבין... אתה נמצא כאן מעט זמן"

איך לא להרגיש שלא מתייחסים ברצינות לדיעה שלך?

בפגישות נעשה הכנה טרום כניסה לתפקיד, ולאחר כשבועיים נערוך פגישה נוספת על מנת להבין ביחד היכן אתה נמצא בתהליך הקליטה, ומה ניתן לעשות על מנת להיחשף בארגון באופן הנכון שיימקם אותך כטלנט.

מנהלים רבים מגיעים לארגון חדש בפוזיציה של "אני יודע הכל" וחושבים שהבטחון אותו הם מציגים, ימקם אותם במקום חזק בחברה. המציאות היא כמובן הפוכה. דווקא מנהלים המגיעים ממקום צנוע, ומבינים שלתהליכים המתבצעים באופן מסוים שנראה להם בתחילה, לא מקצועי מספיק, יש לעיתים סיבה ארגונית חזקה ויודעים ללמוד, כשיחליטו להציע תהליכי שדרוג, הקשב אליהם יהיה גבוה.נגה אלון

ליווי וייעוץ לשכירים

054-4528885


0 comments
bottom of page
google-site-verification=arvDCURTk4fAUtMcqVgB1FkNmB-XAYeIXy_-07icvQY